Raju Pariyar & Santi shri

Santi Sree Pariyar & Prakash Saput , बहुत चर्चित् दोहोरि गायिका शान्ती श्री

———————————————

Shanti Shree pariyar, Interview