Purkheuli Maruni Dance

Bill Purja All Categories– Myagdi MONA UK Maruni Dance ,
PUN MAGAR PURKHEULI SAMUHA UK KO PRASTUTI 2014

purkhyauli dance Bil Purja- MAUK 2015

Khibang Samaj uk 8th Annual Party 2014

Pun Magar samaj uk 1st Annual Party 2014 Part One (Add By Bill Purja)

Maruni dance

Nepal Visit 2012 @ Myagdi & Parbat

khibang purkheuli 2065

khibang bhume puja part 1

Myagdi Bill Purja

PUN MAGAR HARU KO PURKHEULI YA SOROTHI NIRTYA

Myagdi MONA UK Ko Maruni Dance Bill Purja Dana Shikha Khibang

kaaphal dada ko purkheuli nach

Nepali mela 2010

Khibang Mela ko dance birseu ki maya le

Hamro Gau Khibang ra Hamro Gaurap garne Thau

——————————————————
Dhaulagiri NAUMATI BAJA UK (Add By Bill Purja)
Naumati Baja uk 14-07-2013 (Add By Bill Purja )

Mona uk with Dhaulagiri Naumati Baja uk

Myagdi MONA Naumati Baja Belgium 2013 Panche Baja

Naumati Baja uk with NRN UK,,

Dhaulagiri Naumati baja with MONA UK 2012

Naumati baja uk with Badri pangeni + kalpana sripal

Myagdi MONA ( Badri Pangini) UK 2014 Part

NITA PUN MAGAR 5 (ADD BY BILL PURJA)

Nita pun Magar with MONA UK 2015