हराएका सन्चलाल वाइब गुरुका अनुयायी नभएको खुलासा ।यो सबै षद्यान्त्र हो । Ram bahadur bomjan

Leave a Reply