म्याग्दीमा पनि बाढिपहिरो खोला नालाले जन धनको ठूलो नास

म्याग्दीमा पनि बाढिपहिरो खोला नालाले जन धनको ठूलो नास

Leave a Reply