म्याग्दीको रुप्से झरना पहिरोले यस्तो बनायो, विश्वकै गहिरो अन्ना गल्छी पनि संगै ,ईन्द्रेणि टिम

म्याग्दीको रुप्से झरना पहिरोले यस्तो बनायो, विश्वकै गहिरो अन्ना गल्छी पनि संगै

Leave a Reply