यो कुरा साजै हो निरमाया होइन ख्याल पनि

Leave a Reply